Ένα από τα πολλά μηνύματα εμπιστοσύνης που μας στέλνετε

Το πιο σημαντικό από όλα για την ιατρική ομάδα του Σταύρου Καρακόζη είναι η αγάπη των ασθενών μας, που την εκφράζεται σε εμάς, αλλά και με μηνύματα εμπιστοσύνης και στις κριτικές σας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας.