Νέα τεχνική παρακολούθησης της φωνής σε εγχείρηση θυρεοειδούς

Τα οζίδια του θυρεοειδούς είναι πολύ συχνά και στο 5 με 10% περιέχουν καρκινικά κύτταρα.  Η παρακέντηση δια λεπτής βελόνης καθορίζει αξιόπιστα την παρουσία καρκίνου μέσα στο οζίδιο του θυρεοειδούς αδένα.  Στις γυναίκες άνω των 45 ετών, στα παιδιά και στους άνδρες κάθε ηλικίας τα οζίδια έχουν σημαντική πιθανότητα να είναι κακοήθη και  συνιστάται η χειρουργική τους αντιμετώπιση μόλις ανευρεθούν.

 

Όταν τεκμηριώσουμε τη διάγνωση του καρκίνου στο θυρεοειδή αδένα,  είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση των λεμφαδένων του τραχήλου πριν την εγχείρηση.  Ο έμπειρος ακτινολόγος με το υπερηχογράφημα εντοπίζει και αξιολογεί τους λεμφαδένες του λαιμού που βρίσκονται γύρω από το θυρεοειδή αδένα.

Η ολοκληρωμένη θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς συνιστάται στην αφαίρεση όλου του θυρεοειδή αδένα καθώς και των παθολογικών λεμφαδένων.  Η ογκολογική αυτή εγχείρηση ονομάζεται ολική θυρεοειδεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός του κεντρικού διαμερίσματος του τραχήλου και απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση  από όλη τη χειρουργική ομάδα για να εξασφαλίσουμε τα πιο υψηλά ποσοστά ίασης.  Η σύγχρονη τεχνολογία μας παρέχει όλα τα μέσα, ώστε η αφαίρεση του θυρεοειδούς να αποτελεί μια απλή και εξαιρετικά ασφαλή επέμβαση, η οποία γίνεται διαμέσου μιας πολύ μικρής τομής με νοσηλεία λιγότερο από 24 ώρες. 

Παλαιότερα γινόταν χρήση του νευροδιεγέρτη για να αποφύγει ο χειρουργός τις διαταραχές στη φωνή του ασθενή.   Ο νευροδιεγέρτης έχει σημαντικούς περιορισμούς στην προστασία των φωνητικών χορδών επειδή ελέγχει το νεύρο της φωνής μόνο σε ορισμένες χρονικές στιγμές της εγχείρησης. 

Τα τελευταία 4 έτη χρησιμοποιούμε την πρωτοποριακή νέα τεχνική της συνεχούς παρακολούθησης της φωνής στη διάρκεια της εγχείρησης στο θυρεοειδή αδένα.  Από την αρχή μέχρι το τέλος της εγχείρησης, έχουμε συνεχή καταγραφή της κινητικότητας των φωνητικών χορδών στην οθόνη παρακολούθησης και επιπλέον ακούμε το ηχητικό σήμα της «φωνής» του ασθενή και ενώ ο ασθενής είναι υπό γενική αναισθησία, «ομιλών ασθενής».

Η συνεχής παρακολούθηση της φωνής μάς δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε «δύσκολες» περιπτώσεις ασθενών, όπως είναι η εγχείρηση σε παιδιά, τραγουδιστές, καθηγητές, κλπ.   Με τη μοναδική δυνατότητα να «ακούμε τη φωνή» του ασθενή τη στιγμή της εγχείρησης αφαιρούμε όλο τον καρκίνο από το θυρεοειδή αδένα και τους λεμφαδένες της περιοχής με χειρουργική ακρίβεια μικροχιλιοστού.

Ο ασθενής μιλά αμέσως μετά την εγχείρηση και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του πολύ σύντομα.