Ο δεκάλογος της νέας τεχνικής αφαίρεσης του θυρεοειδούς


1.    Αξιολόγηση της διάγνωσης και της ένδειξης για θυρεοειδεκτομή, ολοκληρωμένη προεγχειρητική προετοιμασία και εξατομίκευση χειρουργικής θεραπείας στη νόσο και τον οργανισμό του/της ασθενούς.

2.   Αναισθησιολογική εκτίμηση του ασθενή πριν το χειρουργείο από την ίδια αναισθησιολόγο που θα φροντίσει τον ασθενή από την αρχή μέχρι το τέλος της νοσηλείας του κατ’ αποκλειστικότητα.

3.   Ο χειρουργός και η ομάδα του είναι δίπλα στον/στην ασθενή συνεχώς και παρέχει σχολαστική προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα με προσοχή στην εξαφάνιση του πόνου όλο το 24ωρο. 

4.    Εκτίμηση της φωνής από ωτορινολαρυγγολόγο πριν και μετά την εγχείρηση του θυρεοειδούς.

5.  Χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας της εγχείρησης, όπως ειδικός φωτισμός, μεγεθυντικοί φακοί και τη Συνεχή παρακολούθηση της φωνής στη διάρκεια της εγχείρησης θυρεοειδούς.

6. Πλαστική αποκατάσταση της τομής.

7. Ιστολογική εξέταση (βιοψία) από ειδικό ιατρό σε παθήσεις του θυρεοειδούς.

8.    Προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια στη προσωπική φροντίδα του κάθε ασθενή με υπευθυνότητα, χαμόγελο και αποτελεσματικότητα.

9. Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα της χειρουργικής θεραπείας και καταγραφή του σταδίου της νόσου.

10. Πλήρες οργανωμένο και εξειδικευμένο Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς (Thyroid Surgery Clinic) με στόχο την επιτυχημένη, πλήρη και ασφαλή χειρουργική θεραπεία.