ΟΜΙΛΙΑ: Η συνεχής νευροπαρακολούθηση μηδενίζει την κάκωση του λαρυγγικού νεύρου στη χειρουργική θυρεοειδούς

H Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία διοργάνωσε με επιτυχία για ακόμη μια χρονιά το Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη. Στο 48ο Συνέδριο της Εταιρείας, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ιατρικές εργασίες και προέκυψαν ιδιαιτέρως χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ιατρικό κλάδο της χώρας. Η ανακοίνωση / εργασία του χειρουργού θυρεοειδούς, Σταύρου Καρακόζη, ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε, ανοίγοντας έτσι το Συνέδριο Ενδοκρινολογίας. Παρακολουθήστε την ομιλία του χειρουργού.