Το επιστημονικό έργο του χειρουργού στο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Το επιστημονικό έργο του χειρουργού θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων κου Σταύρου Καρακόζη και της ιατρικής του ομάδας, Thyroid Surgery Clinic, παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο  Ετήσιο  Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. 

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων αποδέχτηκε να παρουσιαστεί η επιστημονική ανακοίνωση του κου Καρακόζη με θέμα: 

«Η Διεγχειρητική Χρήση του Τρανεξαμικού Οξέος Καταργεί τις Αιμορραγικές Επιπλοκές στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς και των Παραθυρεοειδών Αδένων»  και  η οποία έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τους συναδέλφους ιατρούς.  

Ο ιατρός και η ομάδα του ευχαριστούν τόσο την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, όσο και τους ιατρούς που συμμετείχαν, για την τιμή που του έκαναν ακόμη μια χρονιά.